Почистването на дъждоприемните шахти и следващата седмица продължава по график. Гражданите могат да подават сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти, на телефон 032/675 817.

Ето къде ще работят екипите:

На 3 август  (понеделник): бул. „България“, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ „Пейо Кр. Яворов“, подлеза до хотел „Санкт Петербург“; район „Южен“ – пространството между бул. „Македония“,  бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Модър“, южната страна на железопътната линия, бул. „Никола Вапцаров“.

На 4 август (вторник): бул. „България“, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ „Пейо Кр. Яворов“, подлеза до хотел „Санкт Петербург“; бул. „Дунав“, бул. „Александър Стамболийски“,  ул. „Стефан Стамболов“, бул. „Васил Априлов“.

На 5 август (сряда): бул. „Дунав“, бул. „Александър Стамболийски“,  ул. „Стефан Стамболов“, бул. „Васил Априлов“; бул. „Цар Борис III Обединител“, подлеза на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“.

На 6 август (четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“, подлеза на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“; район „Източен“ – пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“ и ул. „Крайна“.

На 7 август (петък): бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цариградско шосе“ и надлез „Скобелева майка“; район „Източен“ – пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“ и ул. „Крайна“.