Почистването на дъждоприемните шахти продължава по утвърдения график. На тел. 032/675-817 гражданите могат да подават сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти.

Вижте къде ще работят екипите:

На 11 май (понеделник): бул. „Шести септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на площад „Съединение“, ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“; район „Централен” – в пространството между бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и  бул. „Марица-юг”.

На 12 май (вторник): бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на площад „Съединение“; район „Централен” – в пространството между бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг”; район „Северен” – в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия.

На 13 май (сряда): бул. „Източен“; район „Северен” – в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия; район „Западен” – кв. „Прослав”.

На 14 май (четвъртък): бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“; район „Западен” – кв. „Прослав”; район „Южен” – кв. „Коматево”.

На 15 май (петък): бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“; район „Южен” – кв. „Коматево”; район „Централен” – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“,  бул. „Васил Априлов“ и ул. „Гладстон“.