Почистването на дъждоприемните шахти продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на тел. 032/675 817.

Ето къде ще работят екипите следващата седмица:

На 30 и 31 март (понеделник и вторник): район „Южен” – вътрешните улици в пространството между  бул. „Македония“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“ и южната страна на железопътната линия.; район „Западен” – вътрешните улици в пространството между ул. „Царевец“, северната страна на железопътната линия и бул. „Пещерско шосе“; район „Тракия” – микрорайони А1, А2, А3, А4 и ул. „Пеньо Пенев“.

На 1 април (сряда): бул. „България”, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ  „Пейо Яворов”, подлеза до парк-хотел „Санкт Петербург”; бул. „Дунав“.

На 2 април (четвъртък): бул. „България”, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ  „Пейо Яворов”, подлеза до парк-хотел „Санкт Петербург”; бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 3 април (петък): бул. „България”, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ  „Пейо Яворов”, подлеза до парк-хотел „Санкт Петербург”; бул. „Васил Априлов“.