Почистването на дъждоприемните шахти продължава по график и през последните два работни дни до края на годината. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 28 декември (четвъртък): бул. „Цар Симеон“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“,  ул. „Георги Кондолов“; район „Южен“ –  в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония“ и   бул. „Никола Вапцаров“.

На 29 декември (петък): район „Тракия“ – в пространството между  ул. „Недялка Шилева“, ул. „Съединение“ и ул. „Нестор Абаджиев“; ул. „Кукленско шосе“.