„Забранява се изхвърлянето на семки и люспи извън определените за целта места. Глоба: 50 лв.“

Кметът на „Тракия“ Костадин Димитров лично се включи в обновяването на предупредителните надписи в парк „Лаута“, които за първи път се появиха миналата пролет.

Според него предупреждението дава ефект и сега паркът е по-чист. Гражданите приветстват усилията за поддържане на чистотата и подкрепят налагането на глоби спрямо малцината нарушители, които замърсяват околната среда, като чоплят семки или си изхвърлят фасовете от цигари извън достатъчното на брой кошчета за отпадъци.

Костадин Димитров благодари на ОП „Чистота“ в лицето на директора Иван Стоянов,тъй като служители на предприятието непрестанно следят за нарушители и при необходимост налагат предвидените по общинската наредба санкции. Досега са издадени 3 фиша за глоба от 50 лв. за изхвъряле на люспи от семки и фасове по алеята.