СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Анкета

  1. Удовлетворява ли Ви обслужването на ОП Чистота?

  a) Качество на изпълнените услуги

  b) Срочност на изпълнените услуги

  c) Срочност на отстраняване на рекламациите



  2. Как бихте оценили предлаганата услуга?



  3. Смятате ли, че информацията за предлаганите услуги от ОП Чистота е достатъчна?



  4. Вярвате ли, че тази анкета ще допринесе за подобряване на дейността на ОП Чистота: