Регистрация - документ

Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци