Публична покана за доставка на приспособления за твърд отпадък

2014-06-04 12:02:02

Публична покана с предмет "Доставка на приспособления за събиране на твърд отпадък", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030063.