Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR

2013-12-11 14:12:36

ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR.