2014-06-04 12:02:02 Публична покана за доставка на приспособления за твърд отпадък
Публична покана с предмет "Доставка на приспособления за събиране на твърд отпадък", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030063.
2014-04-22 16:38:06 Публична покана за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
Публична покана за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък.
2014-04-17 16:07:36 Заповед за прекратяване на обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
Със заповед на директора на ОП  "Чистота" се прекратява обществената поръчка с предмет "Доставка на полиетиленови чували за смет и пясък".

Заповедта може да се види в прикачения файл. 
2014-04-11 09:16:09 Обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък.

Подробностите - в прикачените файлове.
2013-12-27 12:23:21 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка с предмет  "Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”