2014-04-11 09:16:09 Обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък.

Подробностите - в прикачените файлове.
2013-12-27 12:23:21 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка с предмет  "Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”
2013-12-11 14:12:36 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR.
2013-04-10 11:29:28 Публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати
Публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати за нуждите на ОП "Чистота"
2013-03-20 15:59:11 Отваряне на ценови оферти

До всички участници в открита процедура с предмет "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” - Община Пловдив през 2013г":

Уведомяваме ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет  "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” - Община Пловдив през 2013г." ще бъдат отворени на 22.03.2013 г. от 15.30 часа (петък) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев № 64а, гр. Пловдив.