2017-11-27 13:15:27 Обществена поръчка за доставка на специализирана маркировъчна техника
На 27.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”- Пловдив откри обществена поръчка – открита процедура,  с предмет: „Доставка на специализирана маркировъчна техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив: за боядисване и поддържане елементите на техническата инфраструктура в град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 27.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес: 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171121jkVn5603054
2017-11-21 15:56:24 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”
На 21.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 21.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

/obshtestveni_porachki/show/obshtestvena-porachka-za-dostavka-na-rezervni-kolela-za-konteyneri-tip-„bobr”
2016-11-23 14:03:29 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”
На 23.11.2016 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9058962 в Портала на обществените поръчки на 23.11.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161122BkyF3914168
2016-01-06 12:57:06 Публична покана за доставка на чували
Със Заповед № 6/06.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049390 в Портала на обществените поръчки на АОП на 06.01.2016г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219fYSj2483425.
2016-01-05 14:21:23 Обществена поръчка за резервни колела
Със Заповед № 5/05.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049360 в Портала на обществените поръчки на 05.01.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219MREl2493629.