2018-08-01 16:23:41 Обществена поръчка за доставка на специализирана техника
На 01.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" – Община Пловдив по 3 (три) самостоятелно обособени позиции".

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 860678 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180715BvYH6777643
2018-05-30 15:46:11 Обществена поръчка за ремонт на контейнери
На 30.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонтни дейности на контейнери тип „Bobr”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 9076617 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180528LWns6565392
2018-05-04 13:41:06 Обществена поръчка за подземни контейнери за смет
На 04.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и внедряване на подземни контейнери за смет по улица „Отец Паисий” – град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  N  9075680 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180503whvn6494320

2018-02-19 08:57:23 Обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
На 19.02.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  N 9073109 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180214cbXp5940327


2017-12-13 16:02:01 Обществена поръчка за доставка на автоматизирани тоалетни кабини
Със заповед на директора на ОП "Чистота" е обявена обществена поръчка  - публично състезание, с предмет: „Доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив”.

Хиперлинк към електронното досие на поръчката - 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211Kvow5723479