2018-02-19 08:57:23 Обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
На 19.02.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  N 9073109 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180214cbXp5940327


2017-12-13 16:02:01 Обществена поръчка за доставка на автоматизирани тоалетни кабини
Със заповед на директора на ОП "Чистота" е обявена обществена поръчка  - публично състезание, с предмет: „Доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив”.

Хиперлинк към електронното досие на поръчката - 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211Kvow5723479
2017-11-27 13:15:27 Обществена поръчка за доставка на специализирана маркировъчна техника
На 27.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”- Пловдив откри обществена поръчка – открита процедура,  с предмет: „Доставка на специализирана маркировъчна техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив: за боядисване и поддържане елементите на техническата инфраструктура в град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 27.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес: 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171121jkVn5603054
2017-11-21 15:56:24 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”
На 21.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 21.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

/obshtestveni_porachki/show/obshtestvena-porachka-za-dostavka-na-rezervni-kolela-za-konteyneri-tip-„bobr”
2016-11-23 14:03:29 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”
На 23.11.2016 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9058962 в Портала на обществените поръчки на 23.11.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161122BkyF3914168