2018-11-19 14:54:14 Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника
На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“- Община Пловдив: 2 (два) броя самосвали и 1 (един) брой контейнеровоз“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №00267-2018-0119 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109GuSp7309750
2018-11-19 14:49:06 Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили
На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“- Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №00267-2018-0118 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109BZup7317560
2018-11-01 09:43:31 Доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци
На 01.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2018-0114 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181026NSgW7223157
2018-09-18 12:52:07 Ремонтни дейности на контейнери
На 18.09.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява "Ремонтни дейности на контейнери тип „BOBR”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП "Чистота" - Пловдив"

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9080915 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180907OEwj7016148

2018-08-13 11:52:50 Доставка на резервни части и услуги по ремонт на тежкотоварни МПС
На 13.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на
тежкотоварни МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна
издръжка“.
Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9079550 в Портала на
обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да
бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813cRpT6955076