2018-09-18 12:52:07 Ремонтни дейности на контейнери
На 18.09.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява "Ремонтни дейности на контейнери тип „BOBR”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП "Чистота" - Пловдив"

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9080915 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180907OEwj7016148

2018-08-13 11:52:50 Доставка на резервни части и услуги по ремонт на тежкотоварни МПС
На 13.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на
тежкотоварни МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна
издръжка“.
Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9079550 в Портала на
обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да
бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813cRpT6955076
2018-08-01 16:23:41 Обществена поръчка за доставка на специализирана техника
На 01.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" – Община Пловдив по 3 (три) самостоятелно обособени позиции".

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 860678 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180715BvYH6777643
2018-05-30 15:46:11 Обществена поръчка за ремонт на контейнери
На 30.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонтни дейности на контейнери тип „Bobr”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 9076617 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180528LWns6565392
2018-05-04 13:41:06 Обществена поръчка за подземни контейнери за смет
На 04.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и внедряване на подземни контейнери за смет по улица „Отец Паисий” – град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  N  9075680 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180503whvn6494320