2019-04-15 11:31:45 Доставка на фабрично нови автомобили
Директорът на ОП „Чистота“ - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2019-0037 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190408ZzGr8144975
2019-04-05 13:24:20 Доставка на фабрично нова специализирана техника
Директорът на ОП „Чистота“ - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери".

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2019-0033 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326ncKQ8088974
2019-02-13 16:37:56 Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък
На 13.02.2019 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”
Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9085613 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208PKkW7753029
2019-01-07 14:07:03 Рамково споразумение за подземни контейнери
На 07.01.2019 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив“.

Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190103MyzY7544016
2018-12-06 15:31:56 Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”
На 06.12.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №9083980 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181203TkSA7435980