2008-12-15 12:07:22      Спечелен проект BG2006/018-343.10.01-1.25
" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

На 28.11.2008г. фирма „Чистота” сключи договор по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика.
Наименованието на проекта е „Придобиване на професионални умения и насърчаване на заетост за хора в неравностойно положение на пазара на труда”. Участници по изпълнение на проекта са „Чистота” ЕООД в качеството си на водеща организация, Община Пловдив – Партньор І и МУЦТПО-Пловдив – Партньор ІІ.
Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на 9 месеца. Целта е да се повиши конкурентноспособността на хора в неравностойно положение на пазара на труда чрез придобиване на професионална квалификация и оптимизиране на дейностите във фирмата.

Целевата група се състои от 13 продължително безработни мъже, регистрирани от Дирекция „Бюро по труда”, на възраст до 29 години, от 30-49 години и над 50 години. Предвижда се и преквалификация на двама човека от персонала на фирма „Чистота”. Обученията са за мъже с оглед спецификата на дейностите, а именно – ремонт на съдове за твърд битов отпадък.
Специфичните цели на проекта са разкриване на 13 нови работни места, придобиване на професионална квалификация – теоретическа и практическа за електродъгово и въглеводородно заваряване. Това ще доведе до преодоляване на социалната изолация на продължително безработните лица и възвръщане на трудовите им навици. Спечелването на този проект ще подсигури поддръжката на съдовете за твърд битов отпадък, предоставени от Община Пловдив за ползване от „Чистота”.

Наред с това, за постигане на целите на проекта, ни се дава възможност да закупим инструменти и оборудване, свързани с изпълнението на проекта.

Проектното предложение на фирма „Чистота” е едно от най-високо оценените и в тази връзка договорът ще бъде връчен на управителя на дружеството Радослав Кошински на официална церемония, която ще се състои в Народен театър „Иван Вазов” на 16.12.2008г. от 11.00 часа.
2008-10-27 12:10:56      Общината обяви поръчка за нови контейнери Oбщина Пловдив е открила процедура за обществена поръчка за закупуването на контейнери за смет тип „BOBR”. Сумата гласувана от Общинския съвет е 1млн. лева без ДДС. Спрямо офертите на различните фирми, могат да бъдат купени около 2000 съда.

Предвидени са също така около 350 броя съдове тип „КУКА”, които ще бъдат разстановани в Старинен Пловдив. Останалите тип „BOBR” ще подменят най-повредените контейнери в шестте района на град Пловдив.
2008-07-30 12:14:33      Почистване на междублоковите пространства в „Столипиново” Фирма „Чистота” започна днес почистването на междублоковите пространства в квартал „Столипиново”. За целта е взета техника (шест камиона и две фадроми) от останалите райони на града.

Всъщност фирма „Чистота” ежедневно обслужва контейнерите в квартала, а натрупаният битов отпадък между блоковете е резултат от изхвърлянето на боклук през прозорци и тераси от обитателите.
Акцията започна от улица „Соколите”.
2008-07-28 12:20:34      Откриване на ремонтираните обществени тоалетни Днес стартираха работа три от обществените тоалетни, които фирма „ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Пловдив ремонтира.

Тържественото откриване се състоя в Цар Симеоновата градина, където се намира една от обновените тоалетни - тази срещу часовника на Централна поща. Освен нея от днес отварят врати други две ремонтирани тоалетни – срещу Централна гара и на бул. Васил Априлов (срещу Университетска болница). Освен, че са пригодени кабини за инвалиди, има и специална стая за майки с бебета в тоалетната в Цар Симеоновата градина.

Работно време: 08:00 – 20:00
Входна такса: 0,50лв. (за пенсионери и за майки с деца е безплатно)

Това е само началото на инициативата за обновяването на градските тоалетни.
2008-07-28 12:16:30      Наградата "Зелен дом" Продължава ежемесечното връчване на наградата „Зелен дом”. Кампанията се провежда със съвместните действия и фирма „Чистота” и Община Пловдив.

Първата награда бе връчена лично от Кмета на град Пловдив Славчо Атанасов на възрастно семейство, поддържащо кварталната градинка. Те получиха чек в размер на 300 лева, грамота и табелка „Зелен дом”. „Зелена зона” пък ще е наградата, която ще се връчва на фирми.

Предложенията Ви се приемат в отдел „Екология” на районните кметства и във фирма „Чистота” на тел. 67 58 17.
Нека се обединим за един по-чист и красив Пловдив!