2010-06-11 11:33:46      Продължава боядисването на стълбовете Продължава боядисването на стълбовете на територията на гр. Пловдив. Предстои да бъдат боядисани в светлосин цвят около 10 000 стълба от контактната мрежа.

В момента се обработват стълбовете в района на парк Лаута, а също така и стълбовете в района на Коматевския възел по посока бул.„ Никола Вапцаров”. Технологията е същата както до момента - първо се обработват, за да се свали ръждата, грундират се и се боядисват със светлосин феролит.

Фирмата разполага с четири екипажа и две автовишки, които работят по график, за да може боядисването да се извършва седем дни в седмицата.
2009-10-23 11:44:30      Акция "Боядисване" продължава Фирма „Чистота” продължава боядисването на стълбовете на територията на гр. Пловдив.

Екипажите на двете автовишки днес, както и през следващите 3 дни, ще бъдат в район „Тракия”, а по-конкретно: екипажът на голямата автовишка работи в микрорайони А10 и А11; екипажът на малката автовишка работи в район А 8.

Хората, боядисващи стълбовете, работят 7 дни в седмицата по 12 часа.
2009-06-15 11:53:20      Ремонт на съдове BG2006/018-343.10.01-1.25

" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

Във връзка с договора, който „Чистота” сключи по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика, в базата на фирмата се извършва поддръжката и ремонта на съдовете за смет.

Бенефициентите вече получиха свидетелствата си за заварчици, след като преминаха успешно теоретически и практически курс по заваряване. Сега те извършват ремонтни дейности по старите и счупени съдове за смет и поддържат новите такива. Заваряването става в двете ремонтирани и напълно оборудвани за целта халета.

2009-05-20 11:59:42      600 нови контейнери са вече поставени Във всички райони на града вече могат да се видят новите съдове за смет тип „Бобър”. Разстановането продължава, като до момента са сложени 600 контейнера. Очакват се да пристигнат още 800 броя.
Поместваме графика, по който се разстановат съдовете за настоящата седмица по райони, както следва:

На 19. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Западен”.
На 20. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Тракия”.
На 21. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Източен”
На 22. 05. 2009г. ще се разстановат в район „ Център Център”
2009-05-20 11:56:38      ОП "Чистота" продължава ремонта на тоалетните Продължава инициативата на фирма „Чистота” да възстановява обществените тоалетни в гр. Пловдив.
В момента се извършват усилени ремонтни дейности в още три занемарени тоалетни :

Обществената тоалетна в градинката на „Дома на младоженеца”
Обществената тоалетна в парк „Белите брези”
Обществената тоалетна до стадион „Пловдив”.

Най-напреднал е ремонтът на тоалетната срещу Четвъртък пазара (до Дома на младоженеца). Очаква се тя да отвори врати до 2-3 седмици. Там също ще има помещение, което ще могат да ползват майки с малки деца.