Във връзка със засилване на противоепидемичните мерки в съответствие с решение на Общинския оперативен щаб за борба срещу разпространението на коронавируса и заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров от 13 юли 2020 г. се забранява достъпът на външни лица до базата на ОП „Чистота“ – ул. „Даме Груев“ 64 А.

Работата с клиенти се извършва дистанционно – по телефон или електронна поща, а разплащанията – по банков път. Заявки за услуги се приемат на телефон 032/675 817.

С намалено работно време до 15 часа е специализираната площадка за излязло от употреба обзавеждане от домакинствата.

 

„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив.

Техниката по основната и спомагателна дейност са собственост на предприятието.

История на фирмата

Отдел „Чистота” е основан през 1939 г. с цел да изпълнява комунална функция. Оттогава цялостната му дейност е насочена към грижи за чистотата и хигиената на град Пловдив.

През 1993 г. с Решение № 6141 от 1993 г. - том 3; страница 174; партида 58, е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота” ЕООД със седалище: ул. „Даме Груев” № 64 А, гр. Пловдив. Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и неслучайно е заложена в девиза "Винаги в услуга на града".

През 2006 г. „Чистота” - Пловдив, разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000. Сертифицирането бе извършено през март 2007 г.

С решение на Общинския съвет от август 2010 г. "Чистота" беше преобразувана в общинско предприятие.

Директор на ОП "Чистота" е Димитър Георгиев.

Дейност на ОП „Чистота” - Пловдив

  • Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

- тип „BOBR” (метален)   - с вместимост 1,1 кубични метра;

- тип „КУКА”  (метален)  - с вместимост 110 литра;

- тип „КУКА”  (пластмаса) - с вместимост 240 литра.

  • Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.
  • Сметосъбиране на отпадък от строително - ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.
  • Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.
  • Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

- товарене с челен товарач;

- извозване със самосвал.

  • Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

- машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч - масирано след зимен сезон за почистване от материали и препарати, използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

- машинно миене на дюзи (оросяване)

* за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток - 5 пъти седмично /всеки работен ден/

* за улици II категория – 3 пъти седмично /по определен график за всеки район/

* за улици III категория – вторник и четвъртък;

-  машинно метене за улици I– ва категория - от понеделник до петък;

- ръчно метене – целогодишно

  * за улици I категория  (тротоар и регул) - от понеделник до петък

  * за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

* за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

* уборка на междублокови пространства - сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

  • Зимно поддържане на уличната мрежа:

- машинна обработка на уличните платна с разпръсквачи на противообледенителни препарати;

- машинно снегоринене на уличните платна;

- оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.

 

                                         УСЛУГИ 

                         Съгласно Решение №299 на Общинския съвет 

                                               от 27.10.2021 г.  

                      се определят следните единични цени за услуги:

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 180 лв. с ДДС

1.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 2 лв.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка – 1 курс (2 часа) – 150 лв. с ДДС

2.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 2 лв.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 50 лв. с ДДС

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка”

4.1. В границите на Община Пловдив (1 курс)

4.1.1. Поставяне и извозване - 165 лв. с ДДС

4.1.2. Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 150 лв. с ДДС

4.2. Извън границите на Община Пловдив (1 курс) - 190 лв. с ДДС

4.2.1. Празен пробег на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 1 км/ 2 лв. с ДДС 

4.2.2. При договорни отношения минимум 6 месеца - 1 км/1 лв.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 110 лв. с ДДС

5.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 85 лв. с ДДС

6.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

7. Машинно метене – 1 час – 82 лв. с ДДС

7.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 18 лв. с ДДС

9. Автовишка (работна височина до 15 м)

9.1. С екип от  водач и 1 работник – 1 час – 50 лв. с ДДС

9.2. С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 62 лв. с ДДС

9.3. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

10. Почистване на фасади с пясъкоструй - 1 час - 210 лв. с ДДС

10.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

11. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 60 лв. с ДДС

11.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

С цел по-доброто оползотворяване на отпадъците през 2016 г. в Пловдив са открити 6 специализирани площадки /по една във всеки район:

- Район „Западен“ - Околовръстен път, кв. „24А“, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

- Район „Тракия“ - бул. „Цар Симеон” /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника  на  Кан Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Северен“ - ул. „Дилянка” № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Централен“ - ул. „Сергей Румянцев“ №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Източен“ - ул. „Правда“ № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч.- Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ 64 А /базата на ОП „Чистота“/, работно време: всеки работен ден от от 8:30 до 17:00 ч.

На специализираните площадки се приемат следните отпадъци:

1. Хартиени и картонени опаковки /например кашони, кутии от обувки, бонбони, хартиени торбички и др./
2. Пластмасови опаковки /например пластмасови бутилки и др./
3. Стъклени опаковки /например стъклени бутилки, буркани и др./
4. Пестициди /например градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения и др./
5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак /например флуоресцентни лампи, живачни термометри и др./
6. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества /например политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др./
7. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества /например дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти и др./
8. Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти /например лекарствени препарати и др./
9. Пластмаси /например столчета, легени, кофи и др./
10. Обемни отпадъци  /например дюшеци, мебели - шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др./